Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
395.
Decyzja Nr 322/MON z dnia 9 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiatkowej oraz oznaki rozpoznawczej 45. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
Minister Obrony Narodowej 2012.10.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.10.16 11:16
Treść aktu: