Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
394.
Decyzja Nr 493/MON z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Metodyki naliczania kosztów utrzymania prze przedsiebiorców mocy produkcyjnych lu remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z programu mobilizacji gospodarki, a także udzielania, rozliczania i kontroli wydatkowania przeznaczonej na ten cel dotacji"
Minister Obrony Narodowej 2014.12.22
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.12.22 13:09
Treść aktu: