Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
393.
Decyzja Nr 320/MON z dnia 9 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiatkowej Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
Minister Obrony Narodowej 2012.10.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.10.16 11:13
Treść aktu: