Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
392.
Decyzja Nr 437/MON z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Zespołu do przygotowania i wdrożenia w resorcie obrony narodowej systemu baz danych źródeł promieniowania radiolokacyjnego oraz elektrooptycznego
Minister Obrony Narodowej 2013.12.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.12.27 10:10
Treść aktu: