Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
391.
Decyzja Nr 496/MON z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie dysponentów budżetu państwa trzeciego stopnia podległych Dowódcy Garnizonu Warszawa jako dysponentowi środków budżetu państwa drugiego stopnia
Minister Obrony Narodowej 2014.12.18
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.12.18 12:17
Treść aktu: