Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
391.
Decyzja Nr 436/MON z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw Satelitarnego Rozpoznania Obrazowego
Minister Obrony Narodowej 2013.12.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.12.27 10:06
Treść aktu: