Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
390.
Decyzja Nr 492/MON z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2014 r.
Minister Obrony Narodowej 2014.12.17
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.12.17 11:50
Treść aktu: