Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
390.
Decyzja Nr 435/MON z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2013.12.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.12.27 10:05
Treść aktu: