Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
39.
Decyzja Nr 70/MON z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym Wojsk Specjalnych w 2016 r.
Minister Obrony Narodowej 2016.04.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.04.01 14:04
Treść aktu: