Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
39.
Decyzja Nr 42/MON z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Centrum Kierowania Ruchem Wojsk na Teatrze
Minister Obrony Narodowej 2017.02.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.02.15 10:26
Treść aktu: