Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
39.
Decyzja Nr 39/MON z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i zasad postępowania w zakresie sporządzania uzasadnienia koniecznosci zastosowania offsetu w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa
Minister Obrony Narodowej 2015.02.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.02.12 11:19
Treść aktu: