Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
39.
Decyzja Nr 31/MON z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni im. Jerzego Witolda Różyckiego
Minister Obrony Narodowej 2020.03.03
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.03.03 11:54
Treść aktu: