Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
39.
Decyzja Nr 31/MON z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przejecia dziedzictwa tradycji przez 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy
Minister Obrony Narodowej 2013.02.14
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.02.14 12:32
Treść aktu: