Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
39.
Decyzja Nr 17/MON z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie informowania o nastrojach spolecznych w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.02.03
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.02.03 11:21
Treść aktu: