Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
389.
Decyzja Nr 490/MON z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia kierownika jednostki budżetowej - Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Zakopanem dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia
Minister Obrony Narodowej 2014.12.17
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.12.17 11:48
Treść aktu: