Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
389.
Decyzja Nr 434/MON z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej profilaktycznego programu zdrowotnego "Program pomocy i edukacji w zespołach zaburzeń stresu pourazowego w ujęciu psychologiczno-psychiatrycznym"
Minister Obrony Narodowej 2013.12.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.12.27 10:02
Treść aktu: