Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
388.
Decyzja Nr 433/MON z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie funkcjonowania sportu w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2013.12.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.12.27 10:00
Treść aktu: