Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
386.
Decyzja Nr 483/MON z dnia 11 grudnia 2014 r. zmieniająca decyzję budżetową na 2014 r.
Minister Obrony Narodowej 2014.12.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.12.12 13:26
Treść aktu: