Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
386.
Decyzja Nr 431/MON z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji o prowadzeniu działalnosci wojskowych bibliotek oświatowych"
Minister Obrony Narodowej 2013.12.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.12.24 11:12
Treść aktu: