Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
386.
Decyzja Nr 313/MON z dnia 8 października 2012 r. w sprawie odwołania upoważnienia
Minister Obrony Narodowej 2012.10.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.10.16 10:14
Treść aktu: