Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
385.
Decyzja Nr 482/MON z dnia 11 grudnia 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2014 r.
Minister Obrony Narodowej 2014.12.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.12.12 12:08
Treść aktu: