Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
385.
Decyzja Nr 430/MON z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie działalności klubów wojskowych
Minister Obrony Narodowej 2013.12.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.12.24 11:11
Treść aktu: