Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
384.
Decyzja Nr 480/MON z dnia 8 grudnia 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.12.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.12.12 12:06
Treść aktu: