Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
383.
Decyzja Nr 481/MON z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru przeformowanego Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej oraz nadania patrona Batalionowi Dowodzenia Marynarki Wojennej
Minister Obrony Narodowej 2014.12.10
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.12.10 11:25
Treść aktu: