Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
382.
Decyzja Nr 479/MON z dnia 8 grudnia 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług dla Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2014.12.08
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.12.08 11:47
Treść aktu: