Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
382.
Decyzja Nr 309/MON z dnia 2 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej "Regulaminu oddziałów wart cywilnych"
Minister Obrony Narodowej 2012.10.03
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.10.03 09:48
Treść aktu: