Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
381.
Decyzja Nr 427/MON z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniajaca decyzje w sprawie systemu kształcenia oraz doskonalenia zawodowego w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych
Minister Obrony Narodowej 2013.12.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.12.24 11:03
Treść aktu: