Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
380.
Decyzja Nr 476/MON z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wykupu uprawnień dla żolnierzy i pracowników resortu obrony narodowej do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w 2014 r.
Minister Obrony Narodowej 2014.12.08
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.12.08 11:42
Treść aktu: