Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
380.
Decyzja Nr 426/MON z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej "Przepisów o działalności słuzby żywnosciowej DD/4.21.1"
Minister Obrony Narodowej 2013.12.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.12.24 11:01
Treść aktu: