Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
380.
Decyzja Nr 307/MON z dnia 2 października 2012 r. w sprawie odwołania pełnomocnictwa
Minister Obrony Narodowej 2012.10.03
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.10.03 09:43
Treść aktu: