Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
38.
Decyzja Nr 38/MON z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie szczgółowego trybu i zasad postępowania w zakresie opracowywania założeń do oferty offsetowej, projektu umowy offsetowej, oceny ofert offsetowych oraz prowadzenia negocjacji w celu zawarcia umowy offsetowej
Minister Obrony Narodowej 2015.02.12
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.02.12 11:17
Treść aktu: