Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
38.
Decyzja Nr 34/MON z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie nagród dla żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową na granicy państwowej
Minister Obrony Narodowej 2022.03.11
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.03.11 10:58
Treść aktu: