Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
38.
Decyzja Nr 32/MON z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wysokości kosztów ponoszonych przez resort obrony narodowej w związku z wykorzystaniem przez wojska obce udostępnionych im poligonów wojskowych w 2019 r.
Minister Obrony Narodowej 2019.03.04
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.03.04 13:26
Treść aktu: