Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
38.
Decyzja Nr 31/MON z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppłk. Ludwika Marszałka ps. „Zbroja”
Minister Obrony Narodowej 2021.03.22
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.03.22 12:51
Treść aktu: