Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
38.
Decyzja Nr 30/MON z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie uchylenia decyzji w sprawie wydawania zezwoleń na przemieszczanie pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej za granicę państwa
Minister Obrony Narodowej 2020.03.02
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.03.02 12:39
Treść aktu: