Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
38.
Decyzja Nr 28/MON z dnia 14 lutego 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej "Regulaminu lotów lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" (RL-2010)
Minister Obrony Narodowej 2012.02.15
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.02.15 13:17
Treść aktu: