Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
379.
Decyzja Nr 475/MON z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2014
Minister Obrony Narodowej 2014.12.08
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.12.08 11:40
Treść aktu: