Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
379.
Decyzja Nr 423/MON z dnia 24 grudnia 2013 r. uchylająca decyzję w sprawie wprowadzenia do uzytku "Programu oceny jednostek (komórek) organizacyjnych resortu obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2013.12.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.12.24 10:59
Treść aktu: