Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
378.
Decyzja Nr 472/MON z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie uruchomienia IV transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych
Minister Obrony Narodowej 2014.12.08
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.12.08 11:32
Treść aktu: