Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
377.
Decyzja Nr 467/MON z dnia 28 listopada 2014 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2014
Minister Obrony Narodowej 2014.12.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.12.01 11:11
Treść aktu: