Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
377.
Decyzja Nr 304/MON z dnia 1 października 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2012 r.
Minister Obrony Narodowej 2012.10.03
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.10.03 09:01
Treść aktu: