Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
376.
Decyzja Nr 464/MON z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania Rady do Spraw Kobiet w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.11.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.11.26 12:38
Treść aktu: