Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
375.
Decyzja Nr 463/MON z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie powołania Koordynatora do Spraw Równego Traktowania w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.11.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.11.26 12:36
Treść aktu: