Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
375.
Decyzja Nr 419/MON z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie zasad i trybu postępowania wobec fundacji, dla których Minister Obrony Narodowej jest ministrem właściwym ze względu na cele fundacji
Minister Obrony Narodowej 2013.12.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.12.23 13:35
Treść aktu: