Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
375.
Decyzja Nr 302/MON z dnia 28 września 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2012.10.03
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.10.03 08:44
Treść aktu: