Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
374.
Decyzja Nr 418A/MON z dnia 24 października 2014 r. w sprawie uruchomienia III transzy na zapomogi dla żołnierzy zawodowych
Minister Obrony Narodowej 2014.11.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.11.26 12:35
Treść aktu: