Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
374.
Decyzja Nr 301/MON z dnia 28 września 2012 r. w sprawie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza w czasie pokoju przez system Obrony Powietrznej oraz określenia kompetencji i sposobu pełnienia dyżuru przez Dyżurnego Dowódcę Obrony Powietrznej
Minister Obrony Narodowej 2012.10.03
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.10.03 08:40
Treść aktu: