Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
373.
Decyzja Nr 460/MON z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie powolania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Społecznych Inicjatyw Proobronnych
Minister Obrony Narodowej 2014.11.20
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.11.20 12:12
Treść aktu: