Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
373.
Decyzja Nr 417/MON z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie sprawowania nadzoru nad ochrona informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2013.12.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.12.23 13:28
Treść aktu: