Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
372.
Decyzja Nr 416/MON z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju oraz podzialu kompetencji pomiędzy Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowodcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych w tym zakresie
Minister Obrony Narodowej 2013.12.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.12.23 13:26
Treść aktu: